III De verdere ontwikkeling en groei van onze gemeenschap
 
Daarop volgden 3 jaar, waarin tot 7 roepingen per jaar kwamen. Dan kwam er een tijd van loutering en verschillende mensen verlieten de Gemeenschap. Deze beweging van uiterlijke en innerlijke groei herhaalt zich sindsdien.
Na enkele jaren openden wij onze gemeenschap ook voor andere roepingen: gehuwden en alleenstaanden, in feite alle standen; ieder in zijn eigen staat probeerde de spiritualiteit van de Gemeenschap te leven.
In 2003 echter kwamen wij tot de overtuiging: wij zijn religieuzen en daarom behoren tot de Gemeenschap alleen nog de broeders en zusters die in geloften leven. Leken kunnen zich in verschillende vormen aansluiten. 
Sindsdien streven wij ernaar om een mannen- en een vrouwencongregatie te worden, onder een gezamenlijke leiding. Dit is vanuit het pauselijk recht weliswaar mogelijk, doch afhankelijk van de groei van onze Gemeenschap.
Terug