Programma 2021-2022 (van mei tot mei)

Het jaarthema 2021/2022

"Uw Naam worde geheiligd!"

(Mt 6,10)

 
Gebedsavonden

Het gehele jaar op de woensdagavond. Vanwege Corona is aanmelding noodzakelijk.

Meestal zijn de gebedsavonden ook via livestream te volgen: zie daartoe ons livestream-programma

17.00 u. Eucharistische aanbidding en rozenkrans

18.00 u. H. Mis

19.00 u. Korte pauze

19.30 u. Gebedsavond tot 21.00 uur

U kunt tussen 16.30u. en 17.55u. en vervolgens na de H. Mis tussen 19.00u. en 19.25u. binnenkomen.

 
Mariale gebedsdagen
Vaste elementen van deze dagen zijn: H. Mis, inleiding, rozenkrans, aanbidding, biechtgelegenheid, onderling contact. Tijdens de mariale gebedsdagen is het mogelijk de Mariatoewijding uit te spreken.

In de regel elke 1e zaterdag van de maand, telkens van 9.30u. tot 17.00u.
S.v.p. tevoren aanmelden en voor de lunch brood meenemen.

In 2021: 5/6; 3/7; 31/7 !; 4/9; 2/10; 6/11; 4/12
 
Gebedsdagen voor roepingen
Op de woensdag voorafgaand aan de Mariale gebedsdag vanaf 14.00u. aanbidding in de Jozefzaal, met als speciale intentie: "Heer, schenk aan onze Kerk roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven!" Op elk heel uur wordt een gebedsimpuls gegeven. Vanaf 17.00u. wordt het programma van de gebedsavond gevolgd. Vrije toegang zonder aanmelding.
 
Gastenverblijf

Het is mogelijk om enkele dagen of voor een langere periode als gast mee te leven, te bidden en te werken. Ook is het mogelijk om enkele stille dagen te houden, Gedurende het jaar zijn er speciale dagen voor gasten:

In 2021:

3-7 febr.; 3-7 maart; 31 maart - 4 april; 5-9 mei; 2-6 juni; 30 juni - 4 juli; 1-5 september; 29 september - 3 oktober; 3-7 november; 1-5 december; 22 - 26 december; 31 december - 2 januari

A.u.b uiterlijk één week vantevoren aanmelden!

Buiten deze tijden is in overleg een gastenperiode te regelen. Informatie en aanmelding via de huisverantwoordelijke of gastenzuster.
Een eerste kennismaking met onze Gemeenschap is het best mogelijk via een gebedsavond of mariale gebedsdag.
 
Mariatoewijding; Vereniging Maria, Koningin van de Vrede

Via het boek van de Mariatoewijding bieden wij de mogelijkheid aan om zich - via een 33-daagse voorbereiding - geheel aan Maria toe te wijden.

Deze toewijding aan Maria kan worden uitgesproken tijdens de maandelijkse mariale gebedsdag.

Zij die deze toewijding voltrokken hebben, kunnen lid worden van de "Vereniging Maria Koningin van de Vrede".

Meer info via speciale blauwe folder, deze is op aanvraag verkrijgbaar. Het boek kost 10 euro (excl. porto)

 
Persoonlijk gesprek en/of biechten
Na een eerste contact op de woensdagavond kunt U met ons een afspraak maken. Biechtgelegenheid is er elke woensdag (gebedsavond) en gedurende de mariale gebedsdagen.
 
Retraites
De retraites in “de Kommel” zijn verbonden met het gebedsleven van de Gemeenschap. Wij vieren elke week van donderdagavond tot en met zondag het ‘triduüm’ van de gekruisigde en verrezen Liefde.
Alle retraites hebben dit jaar het thema: “Uw Rijk kome, o Heer!” 

Voorlopig zijn alle retraites vanwege corona afgelast
 
Adressenbestand
Zij die zich met ons verbonden weten en derhalve regelmatig informatie via "de Kommelbode" willen ontvangen, kunnen dit laten weten via ons emailadres (dekommel@gmail.com) met de vermelding: aanmelding Kommelbode
 
Apollinariskirche - Remagen

Bent u onderweg in Duitsland en rijdt u over de A61 naar het zuiden, dan is een bezoek aan de Apollinariskirche in Remagen (Adres: Apollinarisberg 4, 53424 Remagen) zeker de moeite waard. De kerk is dagelijks open van 9 tot 18 uur, van mei tot en met september tot 20 uur.

Komt u op zondag: om 10.30 is de H.Mis, van 12 tot 16.30 uur is de tuin open.

Meer informatie over de Apollinariskerk: www.apollinariskirche.de

Duitstalige informatiefolder als pdf

Engelstalige informatiefolder als pdf

F
ranstalige informatiefolder als pdf

https://www.youtube.com/watch?v=vHKjXtf05AM

https://www.youtube.com/watch?v=n2fT4MXteX8