Programma 2019-2020 (van mei tot mei)

Het jaarthema 2019-2020 is

"Mij geschiede naar Uw Woord!"

(Lk 1,38)

Het jaarprogramma als pdf

 
Gebedsavonden

Het gehele jaar elke woensdagavond: 

17.00u.
18.00u. 
19.00u.
 
19.30u.

21.00u.  
 
Aanbidding, rozenkrans en biechtgelegenheid
Eucharistieviering
Koffie en thee, het meegebrachte brood eten of met ons vasten
Gebedsavond: lofprijzing, verkondiging en eucharistische aanbidding
Afsluiting. Hierna tot 22.00u.: ontmoeting, biechtgelegenheid, gelegenheid tot gesprek en ontmoeting, bezoek aan de boekenhoek.

U kunt tussen 16.30u. en 17.55u. en vervolgens na de H. Mis tussen 19.00u. en 19.25u. binnenkomen.

 
Mariale gebedsdagen
Vaste elementen van deze dagen zijn: H. Mis, inleiding, rozenkrans, aanbidding, biechtgelegenheid, onderling contact. Tijdens de mariale gebedsdagen is het mogelijk de Mariatoewijding uit te spreken.

In de regel elke 1e zaterdag van de maand, telkens van 9.30u. tot 17.00u.
S.v.p. tevoren aanmelden en voor de lunch brood meenemen.
In 2019
5/1; 2/2; 2/3; 6/4; 1/6; 6/7; (aug niet); 7/9; 5/10; 2/11; 7/12
 
Gebedsdagen voor roepingen
Op de woensdag voorafgaand aan de Mariale gebedsdag vanaf 14.00u. aanbidding in de Jozefzaal, met als speciale intentie: "Heer, schenk aan onze Kerk roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven!" Op elk heel uur wordt een gebedsimpuls gegeven. Vanaf 17.00u. wordt het programma van de gebedsavond gevolgd. Vrije toegang zonder aanmelding.
 
Gastenverblijf
Het is mogelijk om enkele dagen of voor een langere periode als gast mee te leven, te bidden en te werken. Ook is het mogelijk om enkele stille dagen te houden, Gedurende het jaar zijn er speciale dagen voor gasten:
In 2019:   2-6 jan.; 30 jan. - 3 febr.; 27 febr. - 3 maart; 3-7 april; 17-21 april; 1-5 mei; 29 mei - 2 juni; 3-7 juli; 4-8 sept.; 2-6 oktober; 30 oktober - 3 november; 4-8 december
A.u.b uiterlijk één week vantevoren aanmelden!
Buiten deze tijden is in overleg een gastenperiode te regelen. Informatie en aanmelding via de huisverantwoordelijke of gastenzuster.
Een eerste kennismaking met onze Gemeenschap is het best mogelijk via een gebedsavond of mariale gebedsdag.
 
Mariatoewijding; Vereniging Maria, Koningin van de Vrede
Via het boek van de Mariatoewijding bieden wij de mogelijkheid aan om zich - via een 33-daagse voorbereiding - geheel aan Maria toe te wijden. Deze toewijding aan Maria kan worden uitgesproken tijdens de maandelijkse mariale gebedsdag. Zij die deze toewijding voltrokken hebben, kunnen lid worden van de "Vereniging Maria Koningin van de Vrede" en zich daardoor abonneren op het bulletin "Met Maria". Meer info via speciale blauwe folder, deze is op aanvraag verkrijgbaar. Het boek kost 10 euro (excl. porto)
 
Servaaslofprijzing
Elke maand is er op een zaterdagmiddag in de Servaasbasiliek in Maastricht anderhalf uur lofprijzing, van 14.00 tot 15.30u; vrij toegankelijk voor ieder die met ons de Heer wil loven.
Data: zie de Eva-Vieringen op deze website en ook deze flyer
 
Apollinarisbedevaart 2019

De jaarlijkse Apollinarisbedevaart (in 2019) vindt plaats van 20 juli t/m 4 augustus. Maandag 29 juli 2019: “Nederlandse dag” voor Nederlanders en Belgen. Vanuit “de Kommel” worden bussen georganiseerd. Wilt u van het busvervoer gebruik maken, geeft u zich dan enkele weken tevoren op via de speciale flyer. T.z.t. wordt het thema bekend gemaakt.

Meer informatie over dit bedevaartsoord in Remagen vindt u op de website: www.apollinariskirche.de

Zie flyer voor meer info over deze busbedevaart 2019

Aanmeldformulier als pdf

 


Persoonlijk gesprek en/of biechten
Na een eerste contact op de woensdagavond kunt U met ons een afspraak maken. Biechtgelegenheid is er elke woensdag (gebedsavond) en gedurende de mariale gebedsdagen.
 
Retraites
De retraites in “de Kommel” zijn verbonden met het gebedsleven van de Gemeenschap. Wij vieren elke week van donderdagavond tot en met zondag het ‘triduüm’ van de gekruisigde en verrezen Liefde.
Alle retraites hebben dit jaar het thema: “De vreugde die de Heer geeft is mijn kracht!” 
A. Triduümretraites
Van donderdagmiddag 16.00u. t/m zondag ± 11.00u.
(Deze Nederlandstalige retraites vinden plaats in ons klooster St. Apollinaris in Remagen.)
Data 2019:  7-10 maart en 12-15 december
B. Weekretraites
Van zondagmiddag 17.00u. t/m zondag ± 11.00u.
(Deze Nederlandstalige retraites vinden plaats in ons klooster St. Apollinaris in Remagen.) 
Data 2019: 14-21 oktober
De retraites worden gegeven door Zr. Rita-Maria en
P. Bartholomé/P. Cornelius. Meer informatie over deze retraites en
de aanmelding via de speciale retraitefolder die apart aangevraagd kan worden.


 
Adressenbestand
Zij die zich met ons verbonden weten en derhalve regelmatig informatie via "de Kommelbode" willen ontvangen, kunnen dit laten weten via ons emailadres (dekommel@gmail.com) met de vermelding: aanmelding Kommelbode
 
Apollinariskirche - Remagen

Bent u onderweg in Duitsland en rijdt u over de A61 naar het zuiden, dan is een bezoek aan de Apollinariskirche in Remagen (Adres: Apollinarisberg 4, 53424 Remagen) zeker de moeite waard. De kerk is dagelijks open van 9 tot 18 uur, van mei tot en met september tot 20 uur.

Komt u op zondag: om 10.30 is de H.Mis, van 12 tot 16.30 uur is de tuin open en staat de koffie voor u klaar! Hartelijk welkom!

Meer informatie over de Apollinariskerk: www.apollinariskirche.de