Actuele Informatie

Welkom op onze website.

(Dit is een afbeelding van de Jozefzaal, waar op dit moment al onze liturgische vieringen plaatsvinden)


Actueel: vanwege de avondklok is de gebedsavond op de woensdagavond niet toegankelijk voor mensen "van buiten". (De H.Mis wel, echter met aanmelding.) De gebedsavond zal wel via livestream te volgen zijn: zie www.kommel.nl/livestream.


Verschillende vieringen worden via Livestream uitgezonden. Zie daartoe ons programma livestream!

Een gebed vanwege de verspreiding van het coronavirus  (28.3.2020)

God, onze Vader, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij ons bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt om ons te verlossen.
Wij geloven in Uw liefde en Uw almacht, ook in de huidige situatie.
Vol vertrouwen smeken wij om Uw goddelijk ingrijpen.
Stop de uitbreiding van het coronavirus.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Bescherm ons allen met het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
Genees de mensen die reeds zijn aangestoken,
ontferm U over de stervenden
en schenk aan hen die gestorven zijn
het eeuwige leven bij U.
Verheerlijk U en leid de hele mensheid tot geloof in U!
Schenk ons allen het vertrouwen in U
dat wij geborgen zijn in Uw vaderlijke hand,
en dat, wat ook gebeurt,
Gij alles voor ons, mensen, ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
en van alle engelen en heiligen
door Christus onze Heer. Amen.
 
De EvaVita-Vieringen 2020 zijn geheel afgelast. Ook voor 2021.

Infobrief als pdf (per Email)

Wanneer u een emailadres hebt, kunnen wij u de infobrief van “de Kommel” per email sturen. Laat u het ons dan even weten: dekommel@gmail.com.  Laat u ons a.u.b ook weten wanneer u de infobrief niet meer wilt ontvangen!

Bestelling liturgisch bijbelleesrooster 2020/2021

1.   Het gedrukte exemplaar kost 55 cent per stuk (exclusief portokosten). Bij bestelling s.v.p. het gewenste aantal aangeven. Vergeet ook uw postadres niet te vermelden! (Vanaf de eerste week van de advent worden de leesroosters per post verzonden)

2.   Wij kunnen u ook een digitale versie (pdf) toesturen en vragen u vriendelijk - als het voor u mogelijk is - om een vrijwillige bijdrage (IBAN: NL 76 INGB 0003 4563 14 t.n.v. De Kommel met vermelding: leesrooster), ter ondersteuning van ons werk.

Moresnet


Vanaf 2014 is onze Gemeenschap actief in de Belgische Maria-bedevaartsplaats Moresnet in het bisdom Luik. Mgr. J.P. Delville heeft ons daartoe de zending gegeven. De installatie heeft 5 oktober 2014 officieel plaatsgevonden. Meer info vindt u op de website van Moresnet. Op de website van Moresnet vindt u het jaarprogramma en de maandbode in het frans en duits.

De eucharistievieringen zullen vanaf zondag 13 december weer plaatsvinden, zij het met een beperkt aantal mensen: 15 personen.

De mariale gebedsdagen en de dinsdagavond-gebedsavonden vinden voorlopig niet plaats.

Mariale Gebedsavond op zondag alleen via livestream:
er zijn nu andere data, zie ons
livestream-programma!!!

 
EvaVita-Vieringen

Onze Gemeenschap organiseert gedurende het jaar op vijf plaatsen zogenaamde EvaVita-Vieringen. Eva-Vita staat voor: Evangelisatie en Vitalisering van het kerkelijk en persoonlijk leven door middel van verkondiging, aanbidding en zegening. Gedurende de EvaVita-Viering worden mensen op straat uitgenodigd om in een kerk een kaarsje aan te steken. In deze kerk is voor de afbeelding van de Barmhartige Jezus het Allerheiligst Sacrament uitgesteld. Met zang en gebed brengen we hulde aan de Heer en worden mensen uitgenodigd enige tijd in de kerk te blijven. Het is mogelijk een intentie op te schrijven of de zegen van een priester te ontvagen.


 

Voor geheel 2020 zijn alle EvaVita-Vieringen afgelast.
Ook in 2021 geen Eva-Vita-vieringen