Actuele Informatie

Hartelijk welkom op de website

van "de Kommel"

Barmhartigheidszondag 8 april 2018

Sinds het Jaar van de Barmhartigheid organiseren we vanuit “de Kommel” geregeld een bedevaart naar het Barmhartigheidsheiligdom van Zr. Faustina in Krakau, gecombineerd met een bezoek aan het Museum ter nagedachtenis aan de H. Johannes Paulus II aldaar.

Vanuit deze bedevaarten is de wens gegroeid om in “de Kommel” ook een “Centrum van goddelijke Barmhartigheid” te stichten. Vanuit een geestelijke verbondenheid met “Krakau” willen we hier op voorspraak van de H. Johannes Paulus II en de H. Faustina bijzondere aandacht schenken aan de barmhartigheid die God ons schenkt. Deze wens is door de bisschop van Roermond ondersteund en door de zusters in Krakau bevestigd met een reliek van de H. Faustina. Vorig jaar hebben we via Mgr. Dr. E. de Jong bij de aartsbisschop van Krakau een reliek van de H. Johannes Paulus II aangevraagd. Deze vraag is tot onze grote vreugde gehonoreerd: eind februari hebben we een “Bloedreliek” van de H. Johannes Paulus II ontvangen.

Beide relieken zullen op Barmhartigheidszondag tijdens de pontificale Eucharistieviering met Mgr. Dr. E. de Jong officieel worden “ontvangen en gepresenteerd”. Tevens zal er na de H. Mis de gelegenheid zijn om zich met deze relieken te laten zegenen.

Wij nodigen u van harte uit om met ons “Barmhartigheidszondag” in “de Kommel” te vieren.

 

Programmma  Barmhartigheidszondag 8 april  “De Kommel”

Eerste gedeelte

13.45 u.           Lofprijzing en inleiding

15.00 u.           Barmhartigheidsuur / aanbidding

15.30 u.           Biechtgelegenheid (tot 16.45 u.)

16.00 u.           Mogelijkheid koffie/thee (tot 16.45u.)

 

Tweede gedeelte

17.00 u.           Pontificale Eucharistieviering met Mgr. Dr. E. de Jong

Ontvangst en presentatie van de relieken van de H. Johannes Paulus II en de H. Faustina

Aansluitend persoonlijke zegening

Aansluitend broodmaaltijd

 

Deelname zonder aanmelding.

U kunt aan het eerste gedeelte en/of tweede gedeelte deelnemen. Daarom is de binnenkomst via de voordeur/poort (vanwege de parking) mogelijk tussen 13.00 u. en 13.30 u. én tussen 16.15 u. en 16.45 u.


Flyer Barmhartigheidszondag 8 april 2018

 

Moresnet

Vanaf 2014 is onze Gemeenschap actief in de Belgische Maria-bedevaartsplaats Moresnet in het bisdom Luik. Mgr. J.P. Delville heeft ons daartoe de zending gegeven. De installatie heeft 5 oktober 2014 officieel plaatsgevonden. Meer info vindt u op de website van Moresnet. Op de website van Moresnet vindt u het jaarprogramma en de maandbode in het frans en duits.

Vanuit onze Gemeenschap worden aangeboden (in het duits)

Mariale Gebedsavond op zondag
17.00 u.    Lofprijzing en inleiding
18.00 u.    Aanbidding, rozenkrans en biechtgelegenheid
19.00 u.    H.Mis met genezingsgebed

Data in 2018: 7 jan.; 4 febr.; 11 maart; 15 april; 6 mei; in juni niet; 8 juli; in augustus niet; 2 sept.; 7 okt.; 4 nov.; 9 dec.


Gebedsavonden met de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde
Op een dinsdagavond
18.00 u.    H.Mis
19.00 u.- 20.30 u Gebedsavond: lofprijzing, verkondiging, aanbidding en biechtgelegenheid
Data in 2018: dinsdag 23 jan.; 20 febr.; 20 maart; 17 april; 15 mei; 19 juni; in juli niet; 21 aug.; 18 sept.; 23 okt.; 20 nov.; 18 dec.


Flyer Moresnet in PDF


 
EvaVita-Vieringen

Onze Gemeenschap werkt mee aan de vieringen die door de afdeling Evangelisatie en Vitalisering (EvaVita) op dit moment op vier plaatsen in het bisdom Roermond georganiseerd worden. Mensen op straat worden uitgenodigd om in een kerk hun kaarsje aan te steken. In deze kerk is voor de afbeelding van de Barmhartige Jezus het Allerheiligst Sacrament uitgesteld. Met zang en gebed brengen we hulde aan de Heer en worden mensen uitgenodigd enige tijd in de kerk te blijven. Het is mogelijk een intentie op te schrijven of de zegen van een priester te ontvangen.

 

Servaaslofprijzing in de St. Servaasbasiliek in Maastricht

Op een zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

Data in 2018  zaterdag 17 febr; 17 maart; 14 april; 30 juni; 25 augustus; 29 september; 13 oktober; 10 november; 22 december

Bovendien tijdens de Heiligdomsvaart: zaterdag 26 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 2 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur.Open Kerk in de St. Michielskerk in Sittard (aan de Markt)

Op een donderdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur

Data in 2018: 22 Febr; 8 maart; 12 april; 17 mei; 14 juni; 12 juli; 30 augustus; 20 september; 25 oktober; 22 november; 13 december.

Bovendien op maandag 19 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur tijdens de St. JoepmarktKathedraal Roermond

Nightfever Roermond:

Op een donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Data in 2018: 22 Februari; 8 maart ; 12 april ; 17 mei; 14 juni; 12 juli; 30 augustus ; 20 september; 25 oktober; 22 november; 13 december


Light-Time Roermond


Op een zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur

Data in 2018: 24 febr.; 10 maart, 21 april, 16 juni, 14 juli, 11 aug, 22 sept, 27 okt, 24 nov, 15 dec.

Bovendien op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) van 14.00 uur tot 16.30 uur


Light-Time Tegelen (Martinuskerk)

Op een zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur

Data in 2018: 24 maart; 28 april; 9 juni; 18 aug.; 8 sept.; 20 okt.; 17 nov.Aanbiddingsmiddag in de St. Christinakerk in Eijsden  (Vroenhof 13)

op een donderdag 14.30 - 16.00 u.

Data in 2018: donderdag 1 maart; 3 mei; 5 juli, 4 oktober


Digitale versie van EvaVita-Vieringen in 2018 
Jeugd en jonge volwassenen

Om kennis te maken met de

Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde

In Nederland: “de Kommel”
(Kommel 29, 6211 NX Maastricht   dekommel@gmail.com  www.kommel.nl)

Elke woensdagavond gebedsavond:                                     
    17.00 uur         Aanbidding, Rozenkrans en biechtgelegenheid
    18.00 uur         H. Mis
    19.30-21.00 uur    Gebedsavond: lofprijzing, verkondiging en aanbidding. Aansluitend ontvangst/ontmoeting

Elke maand een mariale gebedsdag op een zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Data zie website

In 5 kerken in het bisdom Roermond vindt elke maand een Eva-Vita-Viering plaats: in Maastricht, Sittard, Roermond, Tegelen en Eijsden. Data en tijden: zie website.