Actuele Informatie

Welkom op onze website.

(Dit is een afbeelding van de Jozefzaal, waar op dit moment al onze liturgische vieringen plaatsvinden)


De Kommel in de sneeuw op dinsdagmorgen 6.4.2021

Ter voorbereiding op de barmhartigheidszondag bidden we de noveen.
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) om 12.00 uur
Van zaterdag 3 april tot zaterdag 10 april elke dag om 15.00 uur.
Deze noveen zenden we via Livestream uit.       

Barmhartigheidszondag op 11 april in “De Kommel”
via Livestream te volgen.
14.00 u.    Lofprijzing en inleiding
15.00 u.    Barmhartigheidsuur / aanbidding
17.00 u.    H. Mis

Vanaf woendagavond 31 maart is de gebedsavond op de woensdagavond weer toegankelijk voor mensen "van buiten". Wel graag vantevoren aanmelden!


Verschillende vieringen worden via Livestream uitgezonden. Zie daartoe ons programma livestream!

Een gebed vanwege de verspreiding van het coronavirus  (28.3.2020)

God, onze Vader, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij ons bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt om ons te verlossen.
Wij geloven in Uw liefde en Uw almacht, ook in de huidige situatie.
Vol vertrouwen smeken wij om Uw goddelijk ingrijpen.
Stop de uitbreiding van het coronavirus.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Bescherm ons allen met het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
Genees de mensen die reeds zijn aangestoken,
ontferm U over de stervenden
en schenk aan hen die gestorven zijn
het eeuwige leven bij U.
Verheerlijk U en leid de hele mensheid tot geloof in U!
Schenk ons allen het vertrouwen in U
dat wij geborgen zijn in Uw vaderlijke hand,
en dat, wat ook gebeurt,
Gij alles voor ons, mensen, ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
en van alle engelen en heiligen
door Christus onze Heer. Amen.
 
Moresnet


Vanaf 2014 is onze Gemeenschap actief in de Belgische Maria-bedevaartsplaats Moresnet in het bisdom Luik. Mgr. J.P. Delville heeft ons daartoe de zending gegeven. De installatie heeft 5 oktober 2014 officieel plaatsgevonden. Meer info vindt u op de website van Moresnet. Op de website van Moresnet vindt u het jaarprogramma en de maandbode in het frans en duits.

De eucharistievieringen zullen vanaf zondag 13 december weer plaatsvinden, zij het met een beperkt aantal mensen: 15 personen.

De mariale gebedsdagen en de dinsdagavond-gebedsavonden vinden voorlopig niet plaats.

Mariale Gebedsavond op zondag alleen via livestream:
er zijn nu andere data, zie ons
livestream-programma!!!