Actuele Informatie

Welkom op onze website.

(Dit is een afbeelding van de Jozefzaal, waar op dit moment al onze liturgische vieringen plaatsvinden)


Van 14 tot en met 22 mei bidden we dagelijks van 12.00 u. tot 12.30 u. de Pinksternoveen. We laten ons inspireren door een tekst en een gebed van kardinaal Mercier. Deze Pinksternoveen wordt via Livestream uitgezonden.

Gebed van kardinaal Mercier (1851-1926)
Ik wil u een geheim toevertrouwen, een geheim van heiligheid en geluk. Als u elke dag vijf minuten lang uw fantasie uitschakelt, als u de ogen sluit voor alle zichtbare dingen, als u uw oren afsluit voor al het aardse lawaai, om in staat te worden u in het heiligdom van uw gedoopte ziel terug te trekken, die immers de tempel van de Heilige Geest is, en daarbij het woord richt tot deze Heilige Geest en Hem zegt:

Heilige Geest, ziel van mijn ziel,
ik vraag U, verlicht mij, leid mij,
sterk mij en troost mij.
Zeg me alles wat ik moet doen
en beveel mij het te doen.
Ik beloof U aan alles te gehoorzamen,
wat U van mij zult verlangen
en alles aan te nemen, wat U toestaat
me te laten overkomen.
Toon me alleen wat Uw wil is!

Als u dat doet, zal uw leven vol vreugde en vrolijke rust zijn, en zelfs temidden van beproevingen wordt u rijkelijke troost ten deel, want de genade wordt naar de mate van beproeving toegemeten, evenals ook de kracht deze beproeving te verdragen, en zo wordt u tot aan de poorten van het paradijs gevoerd, vol van verdiensten. Dit meegaan met de Heilige Geest is het geheim van de heiligheid.

Verschillende vieringen worden via Livestream uitgezonden. Zie daartoe ons programma livestream!

Een gebed vanwege de verspreiding van het coronavirus  (28.3.2020)

God, onze Vader, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij ons bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt om ons te verlossen.
Wij geloven in Uw liefde en Uw almacht, ook in de huidige situatie.
Vol vertrouwen smeken wij om Uw goddelijk ingrijpen.
Stop de uitbreiding van het coronavirus.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Bescherm ons allen met het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
Genees de mensen die reeds zijn aangestoken,
ontferm U over de stervenden
en schenk aan hen die gestorven zijn
het eeuwige leven bij U.
Verheerlijk U en leid de hele mensheid tot geloof in U!
Schenk ons allen het vertrouwen in U
dat wij geborgen zijn in Uw vaderlijke hand,
en dat, wat ook gebeurt,
Gij alles voor ons, mensen, ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
en van alle engelen en heiligen
door Christus onze Heer. Amen.
 
Moresnet


Vanaf 2014 is onze Gemeenschap actief in de Belgische Maria-bedevaartsplaats Moresnet in het bisdom Luik. Mgr. J.P. Delville heeft ons daartoe de zending gegeven. De installatie heeft 5 oktober 2014 officieel plaatsgevonden. Meer info vindt u op de website van Moresnet. Op de website van Moresnet vindt u het jaarprogramma en de maandbode in het frans en duits.

De eucharistievieringen zullen vanaf zondag 13 december weer plaatsvinden, zij het met een beperkt aantal mensen: 15 personen.

De mariale gebedsdagen en de dinsdagavond-gebedsavonden vinden voorlopig niet plaats.

Mariale Gebedsavond op zondag alleen via livestream:
er zijn nu andere data, zie ons
livestream-programma!!!