Actuele Informatie


Welkom op onze website.

Op de woensdagen is er weer een avondprogramma mogelijk.

Dus vanaf 2 februari is er weer een gebedsAVOND!


Ons jaarprogramma 2022


(Dit is een afbeelding van de Jozefzaal waar al onze liturgische vieringen plaatsvinden)

Verschillende vieringen worden via Livestream uitgezonden. Zie daartoe ons programma livestream!

Een gebed vanwege de verspreiding van het coronavirus  (28.3.2020)

God, onze Vader, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij ons bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt om ons te verlossen.
Wij geloven in Uw liefde en Uw almacht, ook in de huidige situatie.
Vol vertrouwen smeken wij om Uw goddelijk ingrijpen.
Stop de uitbreiding van het coronavirus.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Bescherm ons allen met het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
Genees de mensen die reeds zijn aangestoken,
ontferm U over de stervenden
en schenk aan hen die gestorven zijn
het eeuwige leven bij U.
Verheerlijk U en leid de hele mensheid tot geloof in U!
Schenk ons allen het vertrouwen in U
dat wij geborgen zijn in Uw vaderlijke hand,
en dat, wat ook gebeurt,
Gij alles voor ons, mensen, ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
en van alle engelen en heiligen
door Christus onze Heer. Amen.