Actuele Informatie

Welkom op onze website.

(Dit is een afbeelding van de Jozefzaal, waar op dit moment al onze liturgische vieringen plaatsvinden)

Kommelbode mei 2020 (pdf)

Geachte lezers,
Vanwege de versoepeling van de Corona-maatregelen zullen de H.Missen, de gebedsavonden en de mariale gebedsdagen in  ''de Kommel'' weer toegankelijk zijn voor "mensen van buiten", echter met inachtneming van de 1,5 meter.
Derhalve is het voor een beperkt aantal mensen mogelijk om naar onze diensten in onze Jozefzaal te komen. U dient zich van tevoren tijdig per telefoon of mondeling aan te melden.
(Wilt u a.u.b. dit bericht ook doorgeven aan de mensen die geen email hebben, maar waarvan u weet dat ze ook graag naar "de Kommel" komen.)
Zie ons programma livestream!

Programma in de Kommel

Gebedsavonden 's woensdags in het nederlands.

Mariale gebedsdagen:
Zaterdag 8 augustus: nederlands
Zondag 9 augustus: duits
Zondag 30 augustus: duits
Zaterdag 5 september: nederlands
Zondag 27 september: duits
Zaterdag 3 oktober: nederlands

De EvaVita-Vieringen zijn voor geheel 2020 afgelast.

Een (nieuw) gebed vanwege de verspreiding van het coronavirus  (28.3.2020)

God, onze Vader, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij ons bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt om ons te verlossen.
Wij geloven in Uw liefde en Uw almacht, ook in de huidige situatie.
Vol vertrouwen smeken wij om Uw goddelijk ingrijpen.
Stop de uitbreiding van het coronavirus.
Schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden.
Zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel.
Bescherm ons allen met het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
Genees de mensen die reeds zijn aangestoken,
ontferm U over de stervenden
en schenk aan hen die gestorven zijn
het eeuwige leven bij U.
Verheerlijk U en leid de hele mensheid tot geloof in U!
Schenk ons allen het vertrouwen in U
dat wij geborgen zijn in Uw vaderlijke hand,
en dat, wat ook gebeurt,
Gij alles voor ons, mensen, ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria
en van alle engelen en heiligen
door Christus onze Heer. Amen.
 
EvaVita-Vieringen 2020   (voor geheel 2020 afgelast)

Sinds december 2012 organiseren we vanuit “de Kommel” en het bisdom Roermond de zogenaamde “EvaVita-Vieringen”. We nodigen mensen op de straat uit om in een kerk binnen te gaan. In deze kerk is aanbidding en zegening. Vanwege de opheffing van de Diocesane Pastorale Dienst van het bisdom organiseren we nu alleen vanuit de Kommel. De vieringen vinden plaats in Roermond, Maastricht, Sittard, Tegelen en Eijsden. Data en tijden vindt u op de website: www.kommel.nl/evavita. U kunt ook een folder aanvragen per post: De Kommel, t.a.v. EvaVita, Kommel 29 6211 NX Maastricht. (folder EvaVita 2020 als pdf)

 

Infobrief als pdf (per Email)

Wanneer u een emailadres hebt, kunnen wij u de infobrief van “de Kommel” per email sturen. Laat u het ons dan even weten: dekommel@gmail.com.  Laat u ons a.u.b ook weten wanneer u de infobrief niet meer wilt ontvangen!

Moresnet


Vanaf 2014 is onze Gemeenschap actief in de Belgische Maria-bedevaartsplaats Moresnet in het bisdom Luik. Mgr. J.P. Delville heeft ons daartoe de zending gegeven. De installatie heeft 5 oktober 2014 officieel plaatsgevonden. Meer info vindt u op de website van Moresnet. Op de website van Moresnet vindt u het jaarprogramma en de maandbode in het frans en duits.

De eucharistievieringen zullen weer plaatsvinden, echter wel met beperkte deelname vanwege de 1,5 meter. Van tevoren dient men zich aan te melden.

De mariale gebedsdagen en de dinsdagavond-gebedsavonden vinden voorlopig niet plaats.

Mariale Gebedsavond op zondag alleen via livestream:
er zijn nu andere data, zie ons livestream-programma!!!

Flyer Jaarprogramma 2020 Moresnet in PDF

 
EvaVita-Vieringen

Onze Gemeenschap organiseert gedurende het jaar op vijf plaatsen zogenaamde EvaVita-Vieringen. Eva-Vita staat voor: Evangelisatie en Vitalisering van het kerkelijk en persoonlijk leven door middel van verkondiging, aanbidding en zegening. Gedurende de EvaVita-Viering worden mensen op straat uitgenodigd om in een kerk een kaarsje aan te steken. In deze kerk is voor de afbeelding van de Barmhartige Jezus het Allerheiligst Sacrament uitgesteld. Met zang en gebed brengen we hulde aan de Heer en worden mensen uitgenodigd enige tijd in de kerk te blijven. Het is mogelijk een intentie op te schrijven of de zegen van een priester te ontvagen.


 

Voor geheel 2020 zijn alle EvaVita-Vieringen afgelast.

Servaaslofprijzing in de St. Servaasbasiliek in Maastricht

Op een zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

Data in 2020: 15 febr; 14 maart; 18 april; 16 mei (van 16.00 uur tot 18.00 uur) ; 27 juni; 8 augustus; 19 september; 24 oktober; 21 november; 12 december


Open Kerk in de St. Michielskerk in Sittard (aan de Markt)

Op een donderdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur

Data in 2020: 27 febr.; 26 maart; 23 april; 28 mei; 11 juni; 9 juli; 27 augustus; 24 september; 29 oktober; 26 november; 17 december.Nightfever Roermond (in de kathedraal van Roermond)

Op een donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Data in 2020: 27 februari; 26 maart ; 23 april; 28 mei; 11 juni; 9 juli; 27 augustus ; 24 september; 29 oktober; 26 november; 17 december


Light-Time Roermond (in de kathedraal van Roermond)

Op een zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Data in 2020: 28 maart; 25 april; 30 mei; 13 juni; 11 juli; 29 augustus; 26 september; 31 oktober; 28 november; 19 december.


Light-Time Tegelen (in de Martinuskerk)

Op een zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur

Data in 2020: 21 maart; 9 mei; 12 september; 17 oktober.Aanbiddingsmiddag in de St. Christinakerk in Eijsden  (Vroenhof 13)

op een donderdag 14.30 - 16.00 u.

Data in 2020: donderdag 14 mei; 18 juni; 13 aug.; 1 oktober.


Digitale versie van EvaVita-Vieringen in 2020

Info of reactie: info.evavita@gmail.comJeugd en jonge volwassenen

Om kennis te maken met de

Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde

In Nederland: “de Kommel”
(Kommel 29, 6211 NX Maastricht   dekommel@gmail.com  www.kommel.nl)

Elke woensdagavond gebedsavond:                                     
    17.00 uur         Aanbidding, Rozenkrans en biechtgelegenheid
    18.00 uur         H. Mis
    19.30-21.00 uur    Gebedsavond: lofprijzing, verkondiging en aanbidding. Aansluitend ontvangst/ontmoeting

Elke maand een mariale gebedsdag op een zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Data zie website

In 5 kerken in het bisdom Roermond vindt elke maand een Eva-Vita-Viering plaats: in Maastricht, Sittard, Roermond, Tegelen en Eijsden. Data en tijden: zie website.