II Voorgeschiedenis
 
Vervolgens legde hij aan zijn eigen bisschop voor om  “iets dergelijks” in het bisdom Roermond te beginnen en een centrum te stichten waar in het bijzonder leken terecht zouden kunnen voor verdieping en vorming in het geestelijk leven. Mgr. Gijsen stelde hem voor 1 jaar vrij om zich in Maihingen op deze nieuwe taak voor te bereiden.
Op 22 november 1988 kwam Bartholomé naar Maihingen en maakte daar kennis met Zr. Rita Aichele, afkomstig uit Beieren, sinds 1981 “Aanbidster van het Kostbaar Bloed” in Liechtenstein. Zij was voor een sabbatjaar in Maihingen om aansluitend in de zielzorg actief te zijn. Al gauw werd voor hen beiden duidelijk dat vanuit God er een gezamenlijke opdracht lag. Zr. Rita moest daartoe haar congregatie verlaten en op 1 september 1989 begon zij samen met Bartholomé aan de bisschoppelijke opdracht in “de Kommel”.
“De Kommel”, zo wordt het klooster van de zusters van St. Jozef van oudsher genoemd, volgens de straatnaam: “de Kommel”. Deze naam, afkomstig uit het latijnse “Cumulus”, “de heuvel”, betekent voor ons “de berg van de Heer”.
Het doel van de nieuwe stichting was een gemeenschap op te richten waarin mannen en vrouwen zich in het religieuze leven geheel aan God zouden toewijden met als taak: evangelisatie en zielzorg.
Terug