Een lied ter ere van de H. Maria de Mattías
 
Maria de Mattias, u bent voor ons een groot geschenk,
heilig en zo kostbaar op onze weg.
U bent voor ons de vrouw die ons dichter brengt bij God
in uw liefde voor het kruis en't kostbaar Bloed.
Vrij om te beminnen vanuit het Hart van Jezus Christus,
hebt u mensen voor Hem verzameld in't Koninkrijk van God de Heer.
Vrij om't Lam te volgen hebt u 't Woord van God verkondigd
en in de armen van de Gekruisigde nam God bezit van u.

Maria de Mattias, ware apostel van het Bloed,
in u is ontstoken het liefdesvuur.
U biedt uw leven aan op het altaar van het kruis,
al uw lijden wordt nu één met't Lam van God.
U brengt naar de mensen de ted're liefde van de Vader,
aan de kleinen en aan de zondaars verkondigt u barmhartigheid:
opent toch uw harten voor de hoop die God wil geven,
want de Gekruisigde is verrezen en zegt: ik maak jou nieuw!

Verkondig aan de mensen: het is de liefde van de Heer,
die ons aan zal raken in het hart!
Verkondig aan de mensen dat het Kostbaar Bloed geneest:
als een golf van heerlijkheid die ons doorstroomt!
Roep tot heel de wereld: dat noch de dood, dat noch het leven,
ons zal scheiden van de Verlosser, van Jezus onze Heer!
Roep het zonder einde: dat de liefde van de Vader,
ons zal verlossen en ons zal redden door't kruis van onze Heer!
Laat ons dan ook danken en Hem prijzen alle dagen,
met heel ons hart, met heel ons wezen, tot lof van onze Heer!
Terug