Een gebed tot de H. Maria de Mattías
 
de Heilige Geest heeft u geroepen om in de Kerk getuigenis te geven van de gekruisigde en verrezen Liefde.
Wij vragen u voor ons en voor allen, die met ons het Lam willen volgen:
Maak van ons mensen van gebed, die zich elke dag opnieuw openen voor de genadevolle stroom van Zijn Bloed vanaf het Kruis.
Maak van ons arme, deemoedige mensen, die elke situatie en elke mens zien in het grote heilsplan dat God met de wereld heeft.
Maak van ons trouwe, enthousiaste mensen, die in en met de Kerk steeds opnieuw luisteren naar de stem van de Heilige Geest, en in de Kracht van Jezus' Bloed doen wat Hij ons zegt.
Maak van ons sterke en moedige mensen, die bereid zijn hun leven te geven voor de redding van de mensheid.
Heilige Maria de Mattias, bid voor ons en bevestig in ons uw charisma, zodat de mensen de verlossende en bevrijdende kracht van het Bloed van Jezus leren kennen en beminnen.

Amen.
Terug