De Kostbaar Bloed Hymne
 
Gij alle volken, klapt in de handen,
jubelt en juicht met blij gezang.
Want de Heer onze God, de Allerhoogste,
heeft zijn barmhartigheid bekend gemaakt.

Zijn eigen Zoon, heeft Hij niet gespaard,
maar voor ons allen overgeleverd,
om door zijn Bloed, ons vrij te kopen,
en van zonden te verlossen,

om door zijn Bloed, gerechtvaardigd te worden,
en te ontkomen aan zijn toorn.
Eertijds ver verwijderd, zijn wij thans nabij gekomen,
door het Bloed van Jezus Christus.

O Heer, mijn God, hoe kan ik mijn dank betuigen,
voor alles wat Gij voor mij hebt gedaan.
De Kelk van het heil, zal ik ontvangen,
en aanroepen de kracht van Uw Bloed.

Zingt voor Hem, gij al zijn heiligen,
om zijn heiligheid te gedenken.
Want Hij die ons bemint, heeft ons gewassen door zijn Bloed:
Hij is onze Verlosser geworden.

Geprezen zij het Bloed van Christus, dat deze daden voor ons heeft volbracht,
U zij lof en glorie.
Geprezen zij het Lam van God, U volgen wij waarheen Gij gaat,
om aan allen uw liefde bekend te maken.

Christus, Zoon van God, gekruisigde en verrezen Liefde.
Komt, laat ons Hem aanbidden.

Opmerking: de bovenstaande tekst gaat terug op Maria de Mattias. Alleen de laatste strofe hebben wij aangepast voor onze gemeenschap.
Terug