Korte levensbeschrijving
 
Maria De Mattias werd geboren te Vallecorsa (Frosinone) op 4 februari 1805. Reeds als jong meisje leerde zij van haar vader dat Jezus, het Paaslam, zijn Bloed heeft vergoten voor ons, zondaars. Tijdens haar jeugd ontdekte zij de oneindige liefde van God voor ieder mens, die op het Kruis tot het uiterste werd bewezen. Zij voelde de behoefte om zich totaal aan Hem toe te wijden via de aanbidding van het mysterie van het Kruis en de dienst aan haar broeders en zusters. Geïnspireerd door de Heilige Caspar del Bufalo, stichter van de Missionarissen van het Kostbaar Bloed, en geleid door de eerbiedwaardige Giovanni Merlini, derde algemeen hoofd van dezelfde congregatie, ontdekte Maria dat God met haar een groot plan had. Op 4 maart 1834 stichtte zij te Acuto (Frosinone) de Congregatie van de Aanbidsters van het Kostbaar Bloed van Christus om zo mee te werken aan het verlossingswerk van de wereld. De geest van de Congregatie komt goed tot uitdrukking in deze woorden van Maria De Mattias : "liefde tot God en jegens onze lieve naaste". Maria De Mattias overleed te Rome op 20 augustus 1866. Zij werd door paus Pius XII zalig verklaard op 1 oktober 1950, en op 18 mei 2003 heilig verklaard door paus Johannes-Paulus II.
Terug